Subline

การเขียนผ่านสมองซีกขวา

หากเสพบางสิ่งเข้าตัวไปมากๆ

แต่ละคนมีวิธีการเปลี่ยนแปลงสารที่เสพเหล่านั้นออกมา

หลากหลายวิธี

วิธีนี้เป็นที่นิยม  แต่…แต่ละคนแตกต่างกัน

ก็ต้องดูกันต่อไป… . .

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!